Kontakt

Mgr. Dana Verníčková

Ulica Nižný koniec 1481/22

029 56 Zákamenné

 

IČO: 41963903

DIČ: 1021558769

IČ DPH: SK1021558769

Spoločnosť je zapísaná  v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Námestove,

č. živnostenského registra 560-9285

č.Žo-A/2005/05490

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporitelňa

č.ú.: SK7109000000000322986124

 

Mobil: 0905/997177

E-mail: dana.vernickova@svadobne-pierka.sk

 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

 

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok od 8.00 do 16.30 hod
Sobota: 8.00 - 12.00
Nedeľa a štátne sviatky: Zatvorené

 

Zodpovedný vedúci: Mgr.Dana Verníčková

  prevádzka:  V-Móda , polyfunkčný dom VENIX  

  Ulica Nižný koniec 26/25
  029 56 Zákamenné

 

 

                                                                                     

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline

Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632 130

e-mail: za@soi.sk